Categorie archief: Verkeer

Link

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Naar aanleiding van een overleg tussen de Fietsersbond Zwijndrecht/Burcht, Beveren, Antwerpen en de Vlaamse Overheid (vele maanden geleden) over de problematiek van de Kennedy-fietstunnel is er een oplossing voor de fietslift

Het is natuurlijk geen duurzame oplossing, maar het was wel een van de ingrepen die beloofd waren om de hinder te minimaliseren.

 

Fietsverbod op de Turnhoutsebaan? Dacht het niet!

Er is de laatste dagen heel wat te doen geweest rond de mobiliteit in Antwerpen. Eerst was er het voorontwerp van het mobiliteitsplan dat veel negatieve reacties opriep en sinds zondag (27 april) is er heel wat te doen rond het idee om fietsers uit bepaalde straten te weren.

Lees verder

Kleine stap of grote sprong?

Het Vlaamse Gewest maakt plannen voor de heraanleg van het kruispunt aan de Jan De Voslei – Jan Van Rijswijcklaan – VII-Olympiadelaan.

Eindelijk!

In deze infobrochure heraanleg Olympiade (pdf 1,1MB) vind je meer uitleg. Er is trouwens een openbaar onderzoek aan de gang sinds 9 augustus, dat 30 dagen loopt. Wil je je input leveren, dan is het nu het moment!

Maar ook de stad moet zelf ook initiatief nemen om het STOP-principe bij de heraanleg te bewaken! (STOP = prioriteit voor stappers > trappers > openbaar vervoer > privé-vervoer).

Hoe doet ze dat – volgens ons – het beste?

Door een heldere visie te formuleren over waar het naartoe moet met stadsmobiliteit!

En dat moet natuurlijk verder gaan dan het vierletterwoord STOP. Begin deze eeuw had de fiets 12% ‘marktaandeel’. Om naar 24% of 36% te gaan, is *nu* een vooruitziend beleid nodig! Want de heraanleg van zo’n bottle-neck als deze is voor minstens 30 jaar.

Dus is de vraag niet: kan één fietser gemakkelijk passeren? Maar wel: hoeveel fietsende scholieren komen hier elke dag langs? En hoeveel fietsers moeten hier in de toekomst comfortabel langskunnen?

De stad moet dus dringend een omvattende visie formuleren over waar het naartoe wil met de modal split. En wat daar dan de concrete consequenties zijn.

Pas als de stad zo’n visie heeft, kan ze de discussie aangaan met instanties als het Vlaamse Gewest, wanneer die plannen op tafel legt voor de heraanleg van gewestwegen.

Want voor fietsers bestaat er geen onderscheid tussen gewest of stadsweg. Fietsers willen comfortabel kunnen fietsen. Punt.

Fietsers willen niet horen van problemen over ‘dat is het Gewest’, ‘dat is de provincie’.

Fietsers willen oplossingen.

En de fietsers in Antwerpen kijken daarvoor naar de stAd.

10 zwarte punten

Na onze vorige vergadering begin augustus (tussen haakjes, elke eerste dinsdag van de maand vergaderen we om 19.30u in het Huis van de Sport, Boomgaardstraat, Berchem. Iedereen is welkom! jaja, u ook! Volgende vergadering op dinsdag 2 september) hadden we het nog even over de zwartere punten voor fietsers in onze stad.

We hebben met de losse hand een lijstje gemaakt dat we jullie graag willen voorleggen. Alle suggesties meer dan welkom. ’t Is niet dat we regelmatig patrouilleren op zoek naar, dus we hebben niet de pretentie dat de lijst volledig zou zijn.

De lijst. Voor één keer zijn we in snelheid genomen, al wisten we zelf beter: de Gemeentestraat staat er voorlopig nog op… In wille-keurige volgorde:

1. Zevende Olympiadelaan

2. Singel – Plantijn Moretus

3. Ijzerlaan -Bredastraat

4. Gemeentestraat

5. Kapelsesteenweg – Bist

6. Quellinstraat – Charlottalei

7. Berkenrodelei – Antwerpsestraat

8. Schijnpoort

9. Oude Leeuwenrui – Ankerrui

10. Van Maerlantstraat aan het Sint-Jansplein

Heeft u een kandidaat om de Gemeentestraat te vervangen in de lijst? Welke punten verdienen ook een plaats op deze lijst? Heeft u toevallig een foto van de situatie op één van deze punten? Reageer op dit bericht of stuur het ons gauw door! <fietsblogantwerpen[a]gmail.com>

Zeg dat de fietsenmaker het gezegd heeft…

Porfier is een hard vulkanisch gesteente vooral geschikt voor het maken van … kasseien.

In België zijn er vier groeven waar dit gesteente ontgonnen wordt. Onlangs kreeg ik een geschiedenis onder ogen van de groeve te Lessines, met cijfers die mij deden duizelen:

in 1812 haalden arbeiders 3.000.000 kasseien boven, in 1913 begonnen 30.470.000 kasseien aan een nieuw leven.

De ontginning is in de jaren erna geminderd, maar niet gestopt.

Ik sluit mijn ogen en denk na: hoeveel ontelbare miljoenen kasseien zijn dat niet in al die jaren ? En een kassei is vrijwel onverwoestbaar.

Hoeveel van die kasseien liggen er nu nog in onze Scheldestad ? Heel veel daar ben ik zeker van. Ik voel het vaak aan het daveren van mijn fiets.
En die draagt daar de gevolgen van. Onlangs moest ik weer eens naar de fietsenmaker met een achterwiel dat ‘paraplu’ stond. Die vertelde me nuchter dat dit waarschijnlijk door kasseien veroorzaakt wordt. Hij voegde er aan toe: kaderbreuken zijn wel niet zo frequent, maar doen zich bij mijn klanten toch een paar keer per jaar voor, tot grote verwondering van de Nederlandse fietsfabrikanten. Die laten weten dat dergelijke breuken voornamelijk in Antwerpen, Gent en Brugge voorkomen. Steden met veel kasseien …

Zeg dat de fietsenmaker het gezegd heeft !

Aardig-op-weg-week

Het wordt een drukke week voor mobiliteitswatchers, de derde week van september. Eerder lichtten we u al in over het fietscongres op 17 september in Brussel. Eén dag later is er dan een groot publieksdebat in Antwerpen.

Toeval? Zeer zeker niet! Van 16 tot 22 september is het immers de Aardig-op-weg-week met allerhande verkeersluwe initiatieven. Zie ook deze website. Eén van de orgelpunten is natuurlijk Antwerpen autovrij op 21 september. Ook de Fietsersbond afdeling Antwerpen zal daar van de partij zijn. Maar daarover binnenkort meer.

Het groot publieksdebat: dat vindt plaats om 20u in het auditorium van De Stroming, Nationalestraat 111. Ludo Van Campenhout, Freya Piryns, Tom Wassenberg en Willy Mieremans zijn alvast van de partij. Paul Muys leidt het debat in goede banen. Verdere info over organisatie en een gratis treinticket naar Antwerpen (fiets heeft een lekke band?) vindt je hier.

VIIe Olympiadelaan

De Olympische Spelen in Peking laten de gedachten afdwalen naar de spelen die in 1920 in Antwerpen plaatsvonden. Dat was de zevende olympiade, een naam die een beetje schel klinkt bij de fietsers die soms passeren aan de gelijknamige laan…

Het 7e Olympiade kruispunt is niet mijn favoriete oversteekplaats. Het is onoverzichtelijk, onlogisch en gevaarlijk. Er is een toezegging van de toenmalig bevoegde minister voor openbare werken, Kris Peeters, dat het heraangelegd zou worden. We zijn nu 2 jaar verder, en de vraag is wanneer?

In de tussentijd is er een stukje fietspad vernieuwd; 10 à 15m mooie rode tegels (tegelijk met werken voor de tram). En ze bollen wonderwel goed. Jammer, want de auto’s uit de Jan De Voslei geven je geen voorrang. Wat mij betreft hadden ze zich die moeite kunnen getroosten en het oude asfalt laten liggen.

Wordt nog vervolgd, hopelijk vóór de volgende olympiade.

Fietscongres

Op 1 februari 2006 vond een eerste fietscongres plaats onder de vleugels van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde.

Wat veranderde er in de (lange) nasleep van dit congres? Een niet limitatieve lijst:

  • Aanstelling van de Vlaamse fietsmanager (Jan Pelckmans, in functie sinds 15 maart 2007; klik hier voor een interview);
  • Oprichting van het fietsfonds, met €60 miljoen per jaar voor aanleg van fietspaden;
  • Meldpunt voor fietspaden (eind 2008);

Over een maand, op 17 september, komt er een vervolgcongres voor ambtenaren, politiemensen, studiebureau’s, geëngageerde burgers om een stand van zaken op te maken.

Info over programma en sprekers vindt U op deze pagina.

De Fietsersbond afdeling Antwerpen zal er present tekenen, en houdt u achteraf op de hoogte van de handelingen.

Wijkcirculatieplan Brederode-Markgrave-Harmonie

an wie het eventueel aanbelangt: het verslag en bijlagen van de vergadering over het wijkcirculatieplan in deze buurt op 23 juni laatstleden.

1-verslag-hoorzitting

2-voorgestelde-ingrepen-a3

3-voorgestelde-circulatie-variant-1

Ondertussen is er ook protest tegen de knip van de Anselmostraat, zie artikel.

En halfweg juli viel er in deze buurt een zwaar ongeval met een fietser te noteren.

Buurt ziet knip Lange Lozannastraat niet zitten

“De Lange Lozanastraat in twee knippen zou een slechte zaak zijn voor de middenstanders. We hopen dat het district terugkomt op dat plan”, zegt Ewoud Nollet. Hij is voorzitter van de winkeliersvereniging Anselmostraat. De buurt is ongerust over delen uit het voorlopige wijkcirculatieplan.

Net zoals in andere delen van de stad is ook in de buurt rond het oude justititepaleis een wijkcirculatieplan opgemaakt. Het gaat om een voorontwerp en daarin wordt voorgesteld om de Lange Lozanastraat in twee stukken te knippen. “Het gaat slechts om een voorstel en er is nog niets beslist”, zegt de Antwerpse districtsvoorzitter Chris Anseeuw (sp.a).

“Door de straat ter hoogte van de Vinkenstraat te ’knippen’ kan het verkeer niet langer vanaf de Jan Van Rijswijcklaan naar de binnenstad en omgekeerd rijden. Op die manier vermijden we dat de Lange Lozanastraat als sluipweg wordt gebruikt en blijft de buurt toch bereikbaar”, zegt Anseeuw. Om de Lange Lozanastraat te knippen wordt onder meer gedacht aan verdwijnpaaltjes, zodat het openbaar vervoer wel kan passeren.

Winkels in de kou

Op een buurtvergadering afgelopen week waren de meningen verdeeld. “ De middenstand en veel buurtbewoners zijn tegen. Door de Lange Lozanastraat in het midden door te knippen zijn onze winkels minder goed bereikbaar en ook leveren wordt een stuk moeilijker”, zegt Nollet.

Volgens de man is er ook weinig reden om de ingreep uit te voeren. “Er zijn geen files of andere problemen in de buurt We gaan binnenkort rond de tafel zitten met het districtsbestuur. Dat liet al weten dat het rekening zal houden met onze verzuchtingen.”

(bron: gva.be)