Categorie archief: Uncategorized

Fietsenquête 2015

Beste fietser,

In 2012 ontving stad Antwerpen de titel van Fietsstad, een beloning voor de inhaalbeweging die de jaren daarvoor geleverd werd om de stad veiliger en comfortabeler te maken en meer mensen op de fiets te krijgen. Naar aanleiding van het Fietsrapport 2012 konden de ‘gebruikers’ hun mening geven. Zij merkten eveneens vooruitgang ten opzichte van de editie van 2010.

In het najaar van 2015 mogen jullie een nieuw fietsrapport verwachten van de Fietsersbond Antwerpen.

We hebben opnieuw een  fietsenquête fietsenquête gelanceerd. Om een zo representatief rapport te krijgen vragen we je 10 minuten van je tijd om deze enquête in te vullen. We kennen ook graag de mening van de fietsers uit de aangrenzende gemeenten. Ook zij maken immers dikwijls gebruik van de stad.

De vorige edities van het fietsrapport vind je hier:

Wake voor Francine Beaulen

Critical Mass zal deze vrijdag niet verzamelen op het Theaterplein, ze zal ook geen route doorheen de stad fietsen. Dit gezien het recente ongeval op de Turnhoutsebaan waarbij Francine Beaulen het leven liet. Wel komen we samen voor de wake vlak voor de Roma en vormen we een menselijke fietsketting tot aan de Carnotstraat. Hopelijk creëren we zo een kritische massa die de verschillende verantwoordelijke overheden doet overtuigen te kiezen voor veiligheid. Veiligheid voor de fietser. Niet alleen in en rond de Turnhoutsebaan, maar in heel de stad. Alleen met een totaal omvattend fietsvriendelijk beleid kunnen we tragische ongevallen als deze vermijden.

We verzamelen om 18u30 en steken om 19u een kaarsje aan (neem er een mee!). Hoort, vertel het voort.

Hopelijk tot dan,
Het Critical Mass Antwerpen team.

Op maandag 13 oktober 2014 fietste Francine Beaulen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Om links af te slaan naar de Bakkerstraat werd zij op de tram- en busbedding aangereden door een bromfietser die vluchtmisdrijf pleegde. Vrijdag 24 oktober overleed Francine.

Op de avond van haar afscheidsdienst op vrijdag 31 oktober organiseren we een wake op de Turnhoutsebaan. We verzamelen vanaf 18u30 aan De Roma en vormen te voet en per fiets een menselijke ketting van De Roma tot aan de Carnotstraat. Om 19u stipt steken we even een kaarsje aan (of theelichtjes, vergeet je aansteker niet).

Met deze actie willen we nogmaals de bestuursverantwoordelijken wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie van fietsers en voetgangers op de Turnhoutsebaan.

Gelieve dit bericht zo veel mogelijk via e-mail, sociale media en mondeling te verspreiden.

Jo Adriaens, Bob Campenaerts, Mark De Quidt, Jo Haest, Paul Schyvens.

6 september: Fietsersbond voert actie op de Herentalsebaan

De kasseien van de Herentalsebaan van aan het Mestputteke tot voorbij het kerkhof van Silsburg zijn wereldberoemd. Oversteken is in de straat zeer moeilijk. De tramsporen zijn zeer hinderlijk en er zijn veel valpartijen. Je kan hier letterlijk de kliniek binnenvallen. Fietsers vermijden de straat zoveel mogelijk en nemen sluipwegen. Het kruispunt met de F.Pauwelslei is een zwart punt om over te steken voor voetgangers en fietsers. De doorsteek Herentalsebaan – Boterlaarbaan wordt door dagelijks fietsers gebruikt. De oprit is niet goed, het weggetje is ultrasmal, de stenen zijn verzakt, aan de Boterlaarbaan loert het gevaar. Voor de opmaak van het Fietsrapport 2012 testte de Fietsersbond het comfort op belangrijke fietsroutes. De Herentalsebaan was met vlag en wimpel laatste. Haast nergens kan je in deze winkelstraat uw fiets degelijk parkeren. Besluit voor wie met de fiets wil winkelen : onaanvaardbaar

IMG_0322.JPG

Wat wil de Fietsersbond bereiken?

Wij willen een win-win situatie voor iedereen en dan moet de straat ook comfortabel worden voor de zachte weggebruikers. Wij streven naar :
1. een comfortabele wegbedekking
2. een fietsvriendelijke winkelstraat
3. voldoende en veilige fietsstallingen
4. lage verkeerslichten aan de oversteekplaatsen, (met manuele lichtknop)
5. zone 30 in gans de straat, niet gedeeltelijk
6. veilige fietsoversteekplaatsen
7. een trage tram (in Gent kan het wel)
8. geen doorgaand autoverkeer
9. een snelle raadpleging van en overleg met omwonenden, middenstand en belangengroepen

Fietsoptocht op zaterdag 6 september tijdens de braderij

Tijdens de bevrijdingsfeesten organiseert de winkeliersvereniging jaarlijks een braderij : een gepast moment voor aktie om een fietsvriendelijke heraanleg te vragen. Op zaterdagmorgen 12 uur willen we een fietsoptocht houden door de Herentalse baan. Wij gaan uit van een kindvriendelijke, familiale, ludieke, positieve sfeer.
Omdat wij dit zo ruim mogelijk willen bekendmaken vragen wij om uw steun. U kan zich als vereniging achter dit initiatief zetten door uw leden en sympathisanten op te roepen om mee te doen. En wij kunnen helpende handen gebruiken om deze optocht praktisch te organiseren. Concreet : verdelen affiches en flyers, aankondigen in uw eigen organisatie, tussenkomst in drukkosten, advertenties, animatie, logistieke steun, enz.

Info en contact

Jos van Hoofstat, voorzitter Fietsersbond Deurne, Ter Rivierenlaan 12, bus 6, 2100 Deurne
tel. 03.226.19.27 hoofstat@skynet.be

Fietsersbond Antwerpen vind fietsstraten symboolpolitiek.Persbericht

De Fietsersbond Antwerpen is verheugd met de extra
aandacht voor fietsers maar gelooft niet dat de voorgestelde
fietsstraten een grote meerwaarde hebben voor de Antwerpse
fietsers.

De aanleg van fietsstraten dient steeds te kaderen binnen een
breder mobiliteitsplan en de aanleg van fietsroutes en mag dus
geen losstaande beslissing zijn. Bovendien bieden fietsstraten
slechts in specifieke situaties meerwaarde tegenover andere
maatregelen zoals de aanleg van woonerven, het onmogelijk
maken van doorgaand verkeer, autoluwe woonstraten met
zone dertig, …

Volgens stad Antwerpen maakt de Grotehondstraat deel uit van een
belangrijke fietsroute van en naar het stadscentrum. De meeste fietsers
in de Grotehondstraat maken daarvoor of daarna gebruik van
Pretoriastraat of de Cogels-Osylei en van de Oostenstraat of de
doorgang onder de sporen naar de Mercatorstraat. Geen van deze
mogelijkheden zijn op dit ogenblik voldoende fietsvriendelijk. De
Cogels-Osylei is bijna onberijdbaar door de kasseien, de Pretoriastraat
heeft langs één zijde een veel te smal fietspad (rekening houdend met
de vereiste schuwafstand is het fietspad er ongeveer 85 cm breed), de
Oostenstraat heeft een veel te smal tweerichtingsfietspad en ook de
doorgang naar de Mercatorstraat blinkt niet uit in fietsvriendelijkheid.

Grotehondsstraat


Grotehondsstraat

Volgens de wegcode (artikel 40ter) mogen
automobilisten tweewielers enkel inhalen indien ze een tussenruimte
van minstens één meter laten. In minstens drie van de voorgestelde
straten, waaronder de Grotehondstraat, is de ruimte zo beperkt dat
wettelijk reeds een inhaalverbod van toepassing is. Zonder controle
op de naleving van een inhaalverbod zal een fietsstraat niets
wijzigen aan de bestaande situatie en de invoering van een
fietsstraat is niet nodig om een inhaalverbod wettelijk te kunnen
afdwingen.

Zonder een voorafgaande aanpassing van de opgesomde
knelpunten en zonder controle op de toepassing van artikel 40ter
van de wegcode lijkt de aanleg van de fietsstraten op
symboolpolitiek en heeft de Fietsersbond Antwerpen de indruk dat
deze aanleg niet past in een doordacht mobiliteitsbeleid en de
inrichting van fietsvriendelijke routes. Ook in de Grotehondstraat
zullen er nog infrastructurele aanpassingen nodig zijn, het
plaatsen van verkeersborden en verven van het wegdek zullen niet
volstaan om er een veilige en comfortabele fietsstraat van te
maken.

Tevens wenst de Fietsersbond te benadrukken dat de stad
Antwerpen enkel een echte fietsstad zal worden indien men bereid is
om autowerende maatregelen te nemen. Woonstraten waar doorgaand
autoverkeer onmogelijk is, zoals de Fodderiestraat (Hoboken) en de
Commandant Van Laethemstraat (Hoboken), zijn al dusdanig autoluw
dat de inrichting als fietsstraat weinig meerwaarde biedt.

De Fietsersbond Antwerpen roept de stad dan ook op om niet zomaar
fietsstraten aan te leggen maar er voor te zorgen dat er plannen
zijn voor de aanpak van gehele fietsroutes waarbinnen fietsstraten
mogelijke een meerwaarde hebben. Tevens doen wij een oproep om werk
te maken van maatregelen die de auto zoveel mogelijk uit het
stadscentrum en de districtscentra weert.

De Fietsersbond stelt tot haar spijt vast dat ze niet betrokken werd bij de huidige
beslissing over de aanleg van fietsstraten en hoopt in de toekomst
de mogelijkheid te krijgen om met haar expertise bij te dragen tot
een beter beleid.

http://redactie.radiocentraal.be/Home/

Fietskeuken 15 maart

De Fietskeuken van zaterdag 15 maart gaat door in jeugdhuis KAVKA !

http://www.fietskeukenantwerpen.be/nieuws.html

https://www.facebook.com/events/194703740653896

PREVENTIE tegen FIETSDIEFSTAL

Fiets graveren

Op de website van de stad Antwerpen (mobiliteit, fietsers, fiets graveren) kan je met een online formulier onverwijderbare stickers aanvragen met uw rijksregisternummer om op uw fiets te kleven als preventie tegen diefstal. Dit systeem vervangt het het klassieke graveren door de politie

Persbericht: Fietsersbond zwaar teleurgesteld in de reactie van stad Antwerpen op de levensgevaarlijke situatie aan het Straatburgdok Noordkaai.

De Fietsersbond Antwerpen is zwaar teleurgesteld in de reactie van stad Antwerpen op de gevaarlijke situatie in de Straatburgdok-Noordkaai die het leven koste aan wielrenner Kristof Goddaert. Dit ongeval en de talloze eerdere valpartijen hebben aangetoond dat de huidige situatie een dusdanig risico voor de talrijke fietsers inhoudt dat het onaanvaardbaar is dat de situatie pas binnen enkele maanden wordt aangepast.

In de afgelopen jaren zijn er naast het tragische dodelijke ongeval van afgelopen dinsdag talloze ongevallen gebeurt. De Fietsersbond heeft weet van 8 ernstige ongevallen maar gaat er vanuit dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt.

– Het dodelijke ongeval van afgelopen dinsdag;

– Valpartij met gebroken knie tot gevolg;

– Valpartij met 8 betrokken fietsers waarvan;

– 1 slachtoffer met een gebroken arm en veel tanden kwijt;

– 1 slachtoffer met sleutelbeenbreuk;

– Valpartij met een dijbeenbreuk tot gevolg;

– Valpartij met gekneusde ribben tot gevolg;

– Valpartij met een gebroken heup tot gevolg;

– Valpartij met blijvend knieletsel tot gevolg;

– Valpartij met gebroken vingers tot gevolg.

Bovendien is de situatie de afgelopen 5 maanden nog aanzienlijk verslechterd door de werken die NV De Scheepvaart daar uitvoert. Het tijdelijke fietspad dat daarbij is voorzien maakt de situatie er voor fietsers nog onveiliger op.

De reactie die diverse burgers en de Fietsersbond Antwerpen ontvingen na hun oproep om de situatie snel te verbeteren, bewijst dat de betrokken overheidsdiensten (stad Antwerpen en NV De Scheepvaart) dit probleem niet ernstig nemen. Een tijdelijke oplossing die de situatie aanzienlijk verbetert is perfect mogelijk binnen enkele dagen. En als de mededeling van de stad klopt dat de treinsporen reeds buiten gebruik zijn volstaat het gieten van wat asfalt aan de sporen.

De Fietsersbond vraagt dus uitdrukkelijk om binnen de termijn van een paar dagen fundamentele verbeteringen aan te brengen.

Persbericht: keuze Vlaamse regering voor BAM-tracé

Fietsersbond Antwerpen betreurt de keuze van de Vlaamse regering en stad Antwerpen voor het BAM-trace. Die biedt geen oplossing voor de mobiliteitsknoop en doet de lucht- en levenskwaliteit er enkel op achteruitgaan in de stad.

Het is duidelijk: volksgezondheid is nog steeds geen belangrijk item voor de politiek. Na jaren bedenktijd en ademruimte beslist de regering vandaag op een drafje voor net dat tracé dat het slechtst scoort op vlak van gezondheid.

Niet alleen voor de bewoners van Antwerpen een grote stap achteruit, ook voor iedereen die zich per fiets in en rond de stad verplaatst slecht nieuws. Met het BAM tracé wordt gekozen voor 3 minuten minder reistijd (t.o.v. het Meccanotracé), ten koste weliswaar van iedereen die zich op een gezonde manier door de stad wilt bewegen.

Het is nobel dat Antwerpen zich inzet om van het fietsen een aangename manier van verplaatsen te maken. Maar vlotte fietswegen zijn pas echt aantrekkelijk als ze fietsers toelaten in een gezonde en aangename omgeving te fietsen. Overmatige luchtvervuiling en lawaaihinder zijn dus ongewenst. Met het BAM-tracé wordt het onmogelijk voor Antwerpen haar hoge plaats op de Copenhagenize Index, de prestigieuze lijst van fietsvriendelijke steden, te behouden en wordt het verder verfietsen van de stad bemoeilijkt.

De Fietsersbond wenst dat de regering haar keuze herziet en dat de zwakke weggebruiker zich op een aangename manier in een gezonde omgeving kan verplaatsen. De kans is groot dat de files daarmee wél fundamenteel verminderen.

Hoe je fietst

Op een donkere ochtend onderweg op de fiets naar het werk werd ik voorbij gestoken door een andere fietser, in donkere kledij, zonder helm, zonder lichten en luisterend naar muziek.

‘Mafkees’, was mijn spontane reactie. Hij verdween in de garage van een kantoorgebouw van een bank en ik vroeg me direct het volgende af: wat zegt dit risicogedrag op de fiets over zijn kwaliteiten als bankier of bankbediende? Ik heb mijn bank graag voorzichtig en saai. Deze (veronderstelde) bankier vertoonde semi-suïcidaal gedrag!

Terwijl we zijn gewend te denken dat fietsers allemaal ongeveer hetzelfde zijn: (1) We zijn bezorgd om het milieu en dus om het algemeen goed; (2) we zijn goede werknemers want gezonder, fitter, stipter, … De treinen staken, het verkeer zit vast? De fietser is steeds op tijd. De griep waart door het land? De fietser lijkt er bijna immuun voor.

Uiteindelijk geven we onze ware zelf bloot op 2 wielen en we zijn allemaal verschillend. En wat blijkt? De fietsers zijn verre van een homogene groep. Sommigen van ons zijn supersnel, anderen zijn erg langzaam. Sommigen nemen risico’s en hebben een rebels kantje andere volgen scrupuleus de verkeersregels. Sommigen dragen een helm, reflecterend vestje, een assortiment lichtjes zelfs spiegels. Anderen hebben een fiets zonder rem. Hybride stadsfietsen moeten functioneel zijn. Ook binnen de plooifietsen is er een heel scala aan mogelijkheden tot individuele zelfexpressie. Een camera? Omwille van de veiligheid of om waaghalserij vast te leggen? Het kan! We kunnen een fiets kiezen zoals anderen een huisdier.

Mijn theorie: op de fiets zijn we ons ruwe zelf. Oog in oog met het verkeer – oog in oog met het noodlot ook – verliezen we elke zweem van aangeleerd gedrag. We worden ons pure zelf.

De no-nonsense probleem-oplosser steekt broekspijp in de sok of rolt die op, want die clips zijn eigenlijk toch maar een vervelend en overbodig accessoire. De ego-tripper rijdt de tragere fietsers of de voetgangers van de sokken, scheert langs wagens in de file of – waarom ook niet – snijdt wagens de pas af. De Nederlandse oma-fiets straalt rustige vastheid uit. De hipster weigert aan het rode licht om de voet aan de grond te zetten (trots). De fietser die onder alle omstandigheden zweert bij de mountain-bike, het doet wat denken aan terreinwagens in de stad.

Het meest onderscheidend criterium is wel het rode licht. De fietsers die rode lichten negeren bij wijze van statement, zonder onderscheid te maken of dit nu anderen in gevaar kan bregen, zijn gelukkig een minderheid. Veel genuanceerder zijn de fietsers die een rood licht negeren omdat het toch niemand anders stoort op dat specifieke moment. Sommige fietsers stoppen bij rood omdat dat nu eenmaal de wet is. Er zijn de leiders – die beslissen door te rijden waar anderen staan te wachten. En er zijn de volgers – zij die stonden te wachten aan het rode licht en bij het voorbij rijden van een ‘leider’ alsnog beslissen mee te rijden.

Een ander criterium is het tegen de richting rijden. Voor de ene haalt het praktische aspect de overhand (‘de weg is breed genoeg en het is veel korter’), voor de andere is het risico op ongeval/boete te groot.

Zo: welk type fietser bent u? En bijgevolg: welk type mens bent u?

Psychosociale tests zijn overbodig: je bent hoe je fietst.

(Disclaimer: dit artikel wil niet aanzetten tot inbreuken op de verkeerswet. Door het rode licht rijden is een inbreuk op de verkeerswet, strafbaar met een boete. Idem het tegen de richting rijden. Wat ook de omstandigheden waren. De verkeerswet is nu eenmaal gemaakt op de logica van de wagen. De fietser wordt er mee in gewalst. U weze gewaarschuwd.)

Nigel !

Wat nu ! In het Canvas-magazine “Fans of Flanders”, speciaal voor expats in Vlaanderen en een spiegel voor Vlamingen zelf, staat Antwerpse “stand-up” Nigel Williams plots naast een bekend fietspad. Vooral bekend bij ervaren fietsers uit de zuidelijke districten. Namelijk de Ringlaan in Wilrijk. Nigel staat echter vlak naast het stuk met “varkensruggen” , én in abominabele staat. Het meest abominabele wegdek in ’t stad ? Het zal toch niet veel schelen.

nigel

Het bewuste filmpje “The sunny side of the street” zie je hier:

http://www.fansofflanders.be/Channels/Spotted/9_May_2013/28052013_Roads?AutoPlay=true#header

De Ringlaan is een onderdeel van de as Sneeuwbeslaan- Groenenborgerlaan-Ringlaan-Fruithoflaan. Voor fietsers een van de belangrijkste west-oost verbindingen ten zuiden van de Singel. En behoorlijk in’t groen. Het bewuste stuk op de Ringlaan is zowat het slechtste stuk, wel een “mooi slecht stuk” ! De hele as, fietspad incluis, zal nog aan belang winnen als de fameuze Districtenroute bewaarheid wordt. En varkensruggen en staat van het wegdek hopelijk verleden tijd.

Nu, onze Nigel heeft het in zijn kolderstukje vooral over dat wegdek. Alles wordt beter nu de sneeuw weg is en het warmer wordt, behalve de wegen…

ringlaan

De Ringlaan – zonder Nigel Williams

Dat het met die wegen snel achteruit gaan kan, bewijst de foto van dezelfde plek begin juli. Met een tussentijd van pakweg drie, vier maanden. Goed kijken, maar je kan het zien.

Enfin, bedankt Nigel om dit aan te kaarten op z’n “british”. We denken er graag bij dat het je, als bewuste fietser, ook om dat fietspad te doen was.