Categorie archief: opinie

Kleine stap of grote sprong?

Het Vlaamse Gewest maakt plannen voor de heraanleg van het kruispunt aan de Jan De Voslei – Jan Van Rijswijcklaan – VII-Olympiadelaan.

Eindelijk!

In deze infobrochure heraanleg Olympiade (pdf 1,1MB) vind je meer uitleg. Er is trouwens een openbaar onderzoek aan de gang sinds 9 augustus, dat 30 dagen loopt. Wil je je input leveren, dan is het nu het moment!

Maar ook de stad moet zelf ook initiatief nemen om het STOP-principe bij de heraanleg te bewaken! (STOP = prioriteit voor stappers > trappers > openbaar vervoer > privé-vervoer).

Hoe doet ze dat – volgens ons – het beste?

Door een heldere visie te formuleren over waar het naartoe moet met stadsmobiliteit!

En dat moet natuurlijk verder gaan dan het vierletterwoord STOP. Begin deze eeuw had de fiets 12% ‘marktaandeel’. Om naar 24% of 36% te gaan, is *nu* een vooruitziend beleid nodig! Want de heraanleg van zo’n bottle-neck als deze is voor minstens 30 jaar.

Dus is de vraag niet: kan één fietser gemakkelijk passeren? Maar wel: hoeveel fietsende scholieren komen hier elke dag langs? En hoeveel fietsers moeten hier in de toekomst comfortabel langskunnen?

De stad moet dus dringend een omvattende visie formuleren over waar het naartoe wil met de modal split. En wat daar dan de concrete consequenties zijn.

Pas als de stad zo’n visie heeft, kan ze de discussie aangaan met instanties als het Vlaamse Gewest, wanneer die plannen op tafel legt voor de heraanleg van gewestwegen.

Want voor fietsers bestaat er geen onderscheid tussen gewest of stadsweg. Fietsers willen comfortabel kunnen fietsen. Punt.

Fietsers willen niet horen van problemen over ‘dat is het Gewest’, ‘dat is de provincie’.

Fietsers willen oplossingen.

En de fietsers in Antwerpen kijken daarvoor naar de stAd.

Openbare fietsen

Bicing fiets bij de Sagrada Familia, Barcelona

Bicing fiets bij de Sagrada Familia, Barcelona

Er wordt onderzocht of Antwerpen mee moet stappen in de mode van de openbare fiets. Meer daarover hier. Een laaiend succes in Barcelona en in Parijs, vooralsnog een beetje anemisch in Brussel. En misschien binnenkort in een straat in uw buurt.

We zijn uiteraard zeer blij met de belangstelling van Schepen voor mobiliteit Van Campenhout voor de fiets als vervoersmodus voor de stad. Maar u hoort ons al komen: onverdeeld gelukkig zijn we niet. Waar onze tenen een beetje van gingen krullen, is de kostprijs: 3 miljoen euro, per jaar. Afkomstig van de opbrengsten van het parkeerbedrijf GAPA die moeten vloeien naar projecten voor het verhogen van de mobiliteit in de stad.

Applaus voor de centen van de GAPA! Maar misschien zijn er voor de mobiliteit andere zaken dingender? Een regelmatige enquête naar de tevredenheid van de fietsers in de stad? Want die fietsers zijn er nu al Antwerpen, in niet geringe getale! Of  een onderzoek naar de kwaliteit van het fietsbeleid van de stad? Zulke onderzoeken zijn jaarlijkse kost in steden met een vooruitstrevend fietsbeleid. En het helpt de grootste noden identificeren, dus tegelijk de plaatsen waar het meest vooruitgang kan worden geboekt voor de beschikbare budgetten.

Dit betekent niet dat de Fietsersbond afdeling Antwerpen de openbare fiets niet genegen is! We willen wel weten wat het potentieel is van zo’n initiatief. En wat de baten zijn in vergelijking met de geschatte 3 miljoen euro kostprijs.

Potentieel Wanneer verwezen wordt naar het succes van dit concept in Barcelona of Parijs is het nuttig te zoeken naar de succesfactoren, en of deze ook in Antwerpen aanwezig zijn. Het fietsbezit in Antwerpen is spectaculair gestegen de laatste jaren en veel hoger dan in Barcelona of Parijs.

Kosten-Baten Een stokpaardje: cijfers. In Barcelona zijn er 6.000 huurfietsen, goed voor 50.000 ritten per dag. Voor Antwerpen wordt gemikt op 1.200 fietsen, hetzij 20%. Dat maakt 10.000 ritten per dag in Antwerpen. Op een jaar zijn dat dan ruim 3 miljoen ritten. Voor 3 miljoen euro. Antwerpen sponsort dan elke rit met bijna 1 euro. U herinnert zich misschien dat volgens ons het Vlaams Gewest slechts 0,065 euro veil heeft per fietsverplaatsing. Dus lijkt het openbare fietsenproject dat nu wordt voorgesteld, veel geld voor weinig extra verplaatsingen…

Misschien kan het potentieel getest worden en de kosten-baten verhouding gunstiger uitvallen door een openbare fietsenproject uit te werken in samenwerking met bijvoorbeeld de fietspunten in de twee grote stations?