Categorie archief: Infrastructuur

Het ontwerp mobiliteitsplan en de afdeling Antwerpen

Naar aanleiding van het wereldkundig maken van het voorontwerp mobiliteitsplan, ‘ANTWERPEN 2020 2025 2030, ACTIEF & BEREIKBAAR’, had de Fietsersbond afdeling Antwerpen hierover kort daarop een uitgebreid onderhoud met de schepen van mobiliteit Koen Kennis.

Lees verder

Link

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Naar aanleiding van een overleg tussen de Fietsersbond Zwijndrecht/Burcht, Beveren, Antwerpen en de Vlaamse Overheid (vele maanden geleden) over de problematiek van de Kennedy-fietstunnel is er een oplossing voor de fietslift

Het is natuurlijk geen duurzame oplossing, maar het was wel een van de ingrepen die beloofd waren om de hinder te minimaliseren.

 

Fietsverbod op de Turnhoutsebaan? Dacht het niet!

Er is de laatste dagen heel wat te doen geweest rond de mobiliteit in Antwerpen. Eerst was er het voorontwerp van het mobiliteitsplan dat veel negatieve reacties opriep en sinds zondag (27 april) is er heel wat te doen rond het idee om fietsers uit bepaalde straten te weren.

Lees verder

Kleine stap of grote sprong?

Het Vlaamse Gewest maakt plannen voor de heraanleg van het kruispunt aan de Jan De Voslei – Jan Van Rijswijcklaan – VII-Olympiadelaan.

Eindelijk!

In deze infobrochure heraanleg Olympiade (pdf 1,1MB) vind je meer uitleg. Er is trouwens een openbaar onderzoek aan de gang sinds 9 augustus, dat 30 dagen loopt. Wil je je input leveren, dan is het nu het moment!

Maar ook de stad moet zelf ook initiatief nemen om het STOP-principe bij de heraanleg te bewaken! (STOP = prioriteit voor stappers > trappers > openbaar vervoer > privé-vervoer).

Hoe doet ze dat – volgens ons – het beste?

Door een heldere visie te formuleren over waar het naartoe moet met stadsmobiliteit!

En dat moet natuurlijk verder gaan dan het vierletterwoord STOP. Begin deze eeuw had de fiets 12% ‘marktaandeel’. Om naar 24% of 36% te gaan, is *nu* een vooruitziend beleid nodig! Want de heraanleg van zo’n bottle-neck als deze is voor minstens 30 jaar.

Dus is de vraag niet: kan één fietser gemakkelijk passeren? Maar wel: hoeveel fietsende scholieren komen hier elke dag langs? En hoeveel fietsers moeten hier in de toekomst comfortabel langskunnen?

De stad moet dus dringend een omvattende visie formuleren over waar het naartoe wil met de modal split. En wat daar dan de concrete consequenties zijn.

Pas als de stad zo’n visie heeft, kan ze de discussie aangaan met instanties als het Vlaamse Gewest, wanneer die plannen op tafel legt voor de heraanleg van gewestwegen.

Want voor fietsers bestaat er geen onderscheid tussen gewest of stadsweg. Fietsers willen comfortabel kunnen fietsen. Punt.

Fietsers willen niet horen van problemen over ‘dat is het Gewest’, ‘dat is de provincie’.

Fietsers willen oplossingen.

En de fietsers in Antwerpen kijken daarvoor naar de stAd.

Winterpret??

rooseveltplaats-05jan09

Rooseveltplaats 05jan09. Rijbaan ijsvrij - Fietspad ijsbaan

Met al die opwarming-van-het-klimaat-toestanden waren we bijna vergeten hoe een winterprik aanvoelt. Maar nu weten we het weer!Een laag verse sneeuw levert dan mooie plaatjes op.

Maar op de eerste schooldag en eerste werkdag van de eerste werkweek van het nieuwe jaar hebben we daar even minder boodschap aan. Natuurlijk moeten we begrip opbrengen voor de stadsdiensten die overweldigd worden door taak om zoveel mogelijk wegen sneeuwvrij te maken. Toch illustreert de foto een pijnlijk verschil tussen rijbaan en fietspad-voetpad op de Rooseveltplaats.

Er waren talrijke andere plaatsen waar fietsers maar moeilijk vooruitkwamen, zoals het Ringfietspad.

De Fietsersbond trok aan de alarmbel, en de Stad stuurt zijn organisatie bij en schepen Guy Lauwers beseft dat fietsers een gelijkaardige dienstverlening verdienen als andere deelnemers aan het verkeer.

Werken

In deze voor de fiets nieuwsarme week (hoewel… omgekomen fietser in Brasschaat, fietser in kritieke toestand in Antwerpen) zijn er mij in elk geval toch enkele positieve nieuwtjes opgevallen…

Na de aankondiging van werken in de Gemeentestraat, die overigens nog niet verder gevorderd zijn dan het plaatsen van een omlegging voor het autoverkeer, kunnen we ook werken signaleren aan de Mechelsesteenweg (tussen Harmonie en Sint-Thomasstraat, richting centrum) en aan de Kolonel Silvertopstraat wordt het fietspad richting Kiel grondig gerenoveerd.

Op enkele voor fietsers gevaarlijke plaatsen langs ‘grote banen’ komt er dus beterschap, en dat juichen we uiteraard toe!

Vernieuwde Tabakvest dan toch zonder kassei

Het verhaal rond de heraanleg van de Tabakvest met kassei heeft een gunstige wending gekregen!

Op de website van het burencomité staat een mail te lezen dat het district rekening houdt met de gemaakte opmerkingen, dat de rijbaan in asfalt zal worden aangelegd.

We feliciteren het comité met het bereikte resultaat!

10 zwarte punten

Na onze vorige vergadering begin augustus (tussen haakjes, elke eerste dinsdag van de maand vergaderen we om 19.30u in het Huis van de Sport, Boomgaardstraat, Berchem. Iedereen is welkom! jaja, u ook! Volgende vergadering op dinsdag 2 september) hadden we het nog even over de zwartere punten voor fietsers in onze stad.

We hebben met de losse hand een lijstje gemaakt dat we jullie graag willen voorleggen. Alle suggesties meer dan welkom. ’t Is niet dat we regelmatig patrouilleren op zoek naar, dus we hebben niet de pretentie dat de lijst volledig zou zijn.

De lijst. Voor één keer zijn we in snelheid genomen, al wisten we zelf beter: de Gemeentestraat staat er voorlopig nog op… In wille-keurige volgorde:

1. Zevende Olympiadelaan

2. Singel – Plantijn Moretus

3. Ijzerlaan -Bredastraat

4. Gemeentestraat

5. Kapelsesteenweg – Bist

6. Quellinstraat – Charlottalei

7. Berkenrodelei – Antwerpsestraat

8. Schijnpoort

9. Oude Leeuwenrui – Ankerrui

10. Van Maerlantstraat aan het Sint-Jansplein

Heeft u een kandidaat om de Gemeentestraat te vervangen in de lijst? Welke punten verdienen ook een plaats op deze lijst? Heeft u toevallig een foto van de situatie op één van deze punten? Reageer op dit bericht of stuur het ons gauw door! <fietsblogantwerpen[a]gmail.com>

kas·sei’ (de; -en) (Zuidn.)

brede groeven, losliggende kasseien

Hopland: brede groeven, losliggende kasseien

Kasseien zijn niet de fietser’s beste vriend.

Ze ogen rustiek en zijn fotogeniek, en voornamelijk om die reden zijn ze in een stad als Antwerpen met een historische kern in trek bij de urbanisten.

In 2010 zou volgens de plannen van de stad de Tabakvest worden heraangelegd, met de sfeervolle kassei in de hoofdrol. Zoals dat ook bij de heraanleg van Hopland gebeurde.

Maar daar is dus niet iedereen onverdeeld gelukkig mee, in de eerste plaats de buurtbewoners. Luc Verhelst verzamelde via een petitie al een resem handtekeningen. Terwijl districtsvoorzitter Chris Anseeuw (sp.a) op een afgelopen hoorzitting zei dat ze geen problemen heeft met over kasseien fietsen.

Wel, op dit punt verschillen we erg van mening met de districtsvoorzitter. Vandaar dat we in onze pen zijn gekropen en deze brief hebben geschreven met onze argumenten netjes op een rijtje:

De kasseienbrief (pdf)

Zeg dat de fietsenmaker het gezegd heeft…

Porfier is een hard vulkanisch gesteente vooral geschikt voor het maken van … kasseien.

In België zijn er vier groeven waar dit gesteente ontgonnen wordt. Onlangs kreeg ik een geschiedenis onder ogen van de groeve te Lessines, met cijfers die mij deden duizelen:

in 1812 haalden arbeiders 3.000.000 kasseien boven, in 1913 begonnen 30.470.000 kasseien aan een nieuw leven.

De ontginning is in de jaren erna geminderd, maar niet gestopt.

Ik sluit mijn ogen en denk na: hoeveel ontelbare miljoenen kasseien zijn dat niet in al die jaren ? En een kassei is vrijwel onverwoestbaar.

Hoeveel van die kasseien liggen er nu nog in onze Scheldestad ? Heel veel daar ben ik zeker van. Ik voel het vaak aan het daveren van mijn fiets.
En die draagt daar de gevolgen van. Onlangs moest ik weer eens naar de fietsenmaker met een achterwiel dat ‘paraplu’ stond. Die vertelde me nuchter dat dit waarschijnlijk door kasseien veroorzaakt wordt. Hij voegde er aan toe: kaderbreuken zijn wel niet zo frequent, maar doen zich bij mijn klanten toch een paar keer per jaar voor, tot grote verwondering van de Nederlandse fietsfabrikanten. Die laten weten dat dergelijke breuken voornamelijk in Antwerpen, Gent en Brugge voorkomen. Steden met veel kasseien …

Zeg dat de fietsenmaker het gezegd heeft !