Categorie archief: Infrastructuur

Het ontwerp mobiliteitsplan en de afdeling Antwerpen

Naar aanleiding van het wereldkundig maken van het voorontwerp mobiliteitsplan, ‘ANTWERPEN 2020 2025 2030, ACTIEF & BEREIKBAAR’, had de Fietsersbond afdeling Antwerpen hierover kort daarop een uitgebreid onderhoud met de schepen van mobiliteit Koen Kennis.

Lees verder

Link

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Naar aanleiding van een overleg tussen de Fietsersbond Zwijndrecht/Burcht, Beveren, Antwerpen en de Vlaamse Overheid (vele maanden geleden) over de problematiek van de Kennedy-fietstunnel is er een oplossing voor de fietslift

Het is natuurlijk geen duurzame oplossing, maar het was wel een van de ingrepen die beloofd waren om de hinder te minimaliseren.

 

Fietsverbod op de Turnhoutsebaan? Dacht het niet!

Er is de laatste dagen heel wat te doen geweest rond de mobiliteit in Antwerpen. Eerst was er het voorontwerp van het mobiliteitsplan dat veel negatieve reacties opriep en sinds zondag (27 april) is er heel wat te doen rond het idee om fietsers uit bepaalde straten te weren.

Lees verder

Kleine stap of grote sprong?

Het Vlaamse Gewest maakt plannen voor de heraanleg van het kruispunt aan de Jan De Voslei – Jan Van Rijswijcklaan – VII-Olympiadelaan.

Eindelijk!

In deze infobrochure heraanleg Olympiade (pdf 1,1MB) vind je meer uitleg. Er is trouwens een openbaar onderzoek aan de gang sinds 9 augustus, dat 30 dagen loopt. Wil je je input leveren, dan is het nu het moment!

Maar ook de stad moet zelf ook initiatief nemen om het STOP-principe bij de heraanleg te bewaken! (STOP = prioriteit voor stappers > trappers > openbaar vervoer > privé-vervoer).

Hoe doet ze dat – volgens ons – het beste?

Door een heldere visie te formuleren over waar het naartoe moet met stadsmobiliteit!

En dat moet natuurlijk verder gaan dan het vierletterwoord STOP. Begin deze eeuw had de fiets 12% ‘marktaandeel’. Om naar 24% of 36% te gaan, is *nu* een vooruitziend beleid nodig! Want de heraanleg van zo’n bottle-neck als deze is voor minstens 30 jaar.

Dus is de vraag niet: kan één fietser gemakkelijk passeren? Maar wel: hoeveel fietsende scholieren komen hier elke dag langs? En hoeveel fietsers moeten hier in de toekomst comfortabel langskunnen?

De stad moet dus dringend een omvattende visie formuleren over waar het naartoe wil met de modal split. En wat daar dan de concrete consequenties zijn.

Pas als de stad zo’n visie heeft, kan ze de discussie aangaan met instanties als het Vlaamse Gewest, wanneer die plannen op tafel legt voor de heraanleg van gewestwegen.

Want voor fietsers bestaat er geen onderscheid tussen gewest of stadsweg. Fietsers willen comfortabel kunnen fietsen. Punt.

Fietsers willen niet horen van problemen over ‘dat is het Gewest’, ‘dat is de provincie’.

Fietsers willen oplossingen.

En de fietsers in Antwerpen kijken daarvoor naar de stAd.

Winterpret??

rooseveltplaats-05jan09

Rooseveltplaats 05jan09. Rijbaan ijsvrij - Fietspad ijsbaan

Met al die opwarming-van-het-klimaat-toestanden waren we bijna vergeten hoe een winterprik aanvoelt. Maar nu weten we het weer!Een laag verse sneeuw levert dan mooie plaatjes op.

Maar op de eerste schooldag en eerste werkdag van de eerste werkweek van het nieuwe jaar hebben we daar even minder boodschap aan. Natuurlijk moeten we begrip opbrengen voor de stadsdiensten die overweldigd worden door taak om zoveel mogelijk wegen sneeuwvrij te maken. Toch illustreert de foto een pijnlijk verschil tussen rijbaan en fietspad-voetpad op de Rooseveltplaats.

Er waren talrijke andere plaatsen waar fietsers maar moeilijk vooruitkwamen, zoals het Ringfietspad.

De Fietsersbond trok aan de alarmbel, en de Stad stuurt zijn organisatie bij en schepen Guy Lauwers beseft dat fietsers een gelijkaardige dienstverlening verdienen als andere deelnemers aan het verkeer.

Werken

In deze voor de fiets nieuwsarme week (hoewel… omgekomen fietser in Brasschaat, fietser in kritieke toestand in Antwerpen) zijn er mij in elk geval toch enkele positieve nieuwtjes opgevallen…

Na de aankondiging van werken in de Gemeentestraat, die overigens nog niet verder gevorderd zijn dan het plaatsen van een omlegging voor het autoverkeer, kunnen we ook werken signaleren aan de Mechelsesteenweg (tussen Harmonie en Sint-Thomasstraat, richting centrum) en aan de Kolonel Silvertopstraat wordt het fietspad richting Kiel grondig gerenoveerd.

Op enkele voor fietsers gevaarlijke plaatsen langs ‘grote banen’ komt er dus beterschap, en dat juichen we uiteraard toe!

Vernieuwde Tabakvest dan toch zonder kassei

Het verhaal rond de heraanleg van de Tabakvest met kassei heeft een gunstige wending gekregen!

Op de website van het burencomité staat een mail te lezen dat het district rekening houdt met de gemaakte opmerkingen, dat de rijbaan in asfalt zal worden aangelegd.

We feliciteren het comité met het bereikte resultaat!