Over Fietsersbond Antwerpen

In ’t kort kan Fietsersbond afdeling Antwerpen als volgt omschreven worden:

Wie?
De actieve kern van de afdeling telt een vijftiental leden. Maandelijks komen we bijeen om de Antwerpse situatie te bespreken. Iedereen die fietsen belangrijk vindt en mee wil denken en actie voeren voor de fietsers in Antwerpen, is welkom. Vergader je niet graag, dan kan je toch mee helpen bij het uitwerken van de acties, folders en nieuwsbrieven, fietstochten, knelpuntendossier…

Waarom?
Fietsen is meestal een lust: recreatief peddelen in de zon of snel en efficiënt naar je werk, de winkel, theater of vrienden.
Maar fietsen is soms een last: de kwaliteit van de fietspaden laat regelmatig te wensen over, andere weggebruikers houden soms geen rekening met tweewielers, en beleidmakers vergeten de fietsers op te nemen in hun budget.

Wat?
De fietsersbond afdeling Antwerpen wil de belangen van de fietsers in Antwerpen behartigen.
Wij doen dat voornamelijk door actie te voeren, door knelpuntendossiers samen te stellen en daarmee naar de beleidsmakers te stappen, door aanwezig te zijn op allerlei vergaderingen waar plannen van aanleg en heraanleg van straten en fietspaden worden ontwikkeld en door ook een verscheidenheid aan fietsactiviteiten te organiseren of te promoten.

Interesse?
Wil je meer weten over de acties van de afdeling Antwerpen of wens je actief mee te werken in de afdeling, neem gerust contact op met ons en stuur een mail naar fiets.antwerpen@gmail.com.

Vind je ook dat:

  • je overal veilig en comfortabel naartoe moet kunnen met de fiets?
  • kinderen veilig naar school moeten kunnen?
  • fietsen naar het werk gestimuleerd moet worden?

Maak dan het verschil en steun de Fietsersbond!
Meer info over wat we doen en de vele ledenvoordelen via de website www.fietsersbond.be