Dagelijks archief: 24 augustus 2014

6 september: Fietsersbond voert actie op de Herentalsebaan

De kasseien van de Herentalsebaan van aan het Mestputteke tot voorbij het kerkhof van Silsburg zijn wereldberoemd. Oversteken is in de straat zeer moeilijk. De tramsporen zijn zeer hinderlijk en er zijn veel valpartijen. Je kan hier letterlijk de kliniek binnenvallen. Fietsers vermijden de straat zoveel mogelijk en nemen sluipwegen. Het kruispunt met de F.Pauwelslei is een zwart punt om over te steken voor voetgangers en fietsers. De doorsteek Herentalsebaan – Boterlaarbaan wordt door dagelijks fietsers gebruikt. De oprit is niet goed, het weggetje is ultrasmal, de stenen zijn verzakt, aan de Boterlaarbaan loert het gevaar. Voor de opmaak van het Fietsrapport 2012 testte de Fietsersbond het comfort op belangrijke fietsroutes. De Herentalsebaan was met vlag en wimpel laatste. Haast nergens kan je in deze winkelstraat uw fiets degelijk parkeren. Besluit voor wie met de fiets wil winkelen : onaanvaardbaar

IMG_0322.JPG

Wat wil de Fietsersbond bereiken?

Wij willen een win-win situatie voor iedereen en dan moet de straat ook comfortabel worden voor de zachte weggebruikers. Wij streven naar :
1. een comfortabele wegbedekking
2. een fietsvriendelijke winkelstraat
3. voldoende en veilige fietsstallingen
4. lage verkeerslichten aan de oversteekplaatsen, (met manuele lichtknop)
5. zone 30 in gans de straat, niet gedeeltelijk
6. veilige fietsoversteekplaatsen
7. een trage tram (in Gent kan het wel)
8. geen doorgaand autoverkeer
9. een snelle raadpleging van en overleg met omwonenden, middenstand en belangengroepen

Fietsoptocht op zaterdag 6 september tijdens de braderij

Tijdens de bevrijdingsfeesten organiseert de winkeliersvereniging jaarlijks een braderij : een gepast moment voor aktie om een fietsvriendelijke heraanleg te vragen. Op zaterdagmorgen 12 uur willen we een fietsoptocht houden door de Herentalse baan. Wij gaan uit van een kindvriendelijke, familiale, ludieke, positieve sfeer.
Omdat wij dit zo ruim mogelijk willen bekendmaken vragen wij om uw steun. U kan zich als vereniging achter dit initiatief zetten door uw leden en sympathisanten op te roepen om mee te doen. En wij kunnen helpende handen gebruiken om deze optocht praktisch te organiseren. Concreet : verdelen affiches en flyers, aankondigen in uw eigen organisatie, tussenkomst in drukkosten, advertenties, animatie, logistieke steun, enz.

Info en contact

Jos van Hoofstat, voorzitter Fietsersbond Deurne, Ter Rivierenlaan 12, bus 6, 2100 Deurne
tel. 03.226.19.27 hoofstat@skynet.be