Fietsenquête 2015

Beste fietser,

In 2012 ontving stad Antwerpen de titel van Fietsstad, een beloning voor de inhaalbeweging die de jaren daarvoor geleverd werd om de stad veiliger en comfortabeler te maken en meer mensen op de fiets te krijgen. Naar aanleiding van het Fietsrapport 2012 konden de ‘gebruikers’ hun mening geven. Zij merkten eveneens vooruitgang ten opzichte van de editie van 2010.

In het najaar van 2015 mogen jullie een nieuw fietsrapport verwachten van de Fietsersbond Antwerpen.

We hebben opnieuw een  fietsenquête fietsenquête gelanceerd. Om een zo representatief rapport te krijgen vragen we je 10 minuten van je tijd om deze enquête in te vullen. We kennen ook graag de mening van de fietsers uit de aangrenzende gemeenten. Ook zij maken immers dikwijls gebruik van de stad.

De vorige edities van het fietsrapport vind je hier:

Wake voor Francine Beaulen

Critical Mass zal deze vrijdag niet verzamelen op het Theaterplein, ze zal ook geen route doorheen de stad fietsen. Dit gezien het recente ongeval op de Turnhoutsebaan waarbij Francine Beaulen het leven liet. Wel komen we samen voor de wake vlak voor de Roma en vormen we een menselijke fietsketting tot aan de Carnotstraat. Hopelijk creëren we zo een kritische massa die de verschillende verantwoordelijke overheden doet overtuigen te kiezen voor veiligheid. Veiligheid voor de fietser. Niet alleen in en rond de Turnhoutsebaan, maar in heel de stad. Alleen met een totaal omvattend fietsvriendelijk beleid kunnen we tragische ongevallen als deze vermijden.

We verzamelen om 18u30 en steken om 19u een kaarsje aan (neem er een mee!). Hoort, vertel het voort.

Hopelijk tot dan,
Het Critical Mass Antwerpen team.

Op maandag 13 oktober 2014 fietste Francine Beaulen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Om links af te slaan naar de Bakkerstraat werd zij op de tram- en busbedding aangereden door een bromfietser die vluchtmisdrijf pleegde. Vrijdag 24 oktober overleed Francine.

Op de avond van haar afscheidsdienst op vrijdag 31 oktober organiseren we een wake op de Turnhoutsebaan. We verzamelen vanaf 18u30 aan De Roma en vormen te voet en per fiets een menselijke ketting van De Roma tot aan de Carnotstraat. Om 19u stipt steken we even een kaarsje aan (of theelichtjes, vergeet je aansteker niet).

Met deze actie willen we nogmaals de bestuursverantwoordelijken wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie van fietsers en voetgangers op de Turnhoutsebaan.

Gelieve dit bericht zo veel mogelijk via e-mail, sociale media en mondeling te verspreiden.

Jo Adriaens, Bob Campenaerts, Mark De Quidt, Jo Haest, Paul Schyvens.

6 september: Fietsersbond voert actie op de Herentalsebaan

De kasseien van de Herentalsebaan van aan het Mestputteke tot voorbij het kerkhof van Silsburg zijn wereldberoemd. Oversteken is in de straat zeer moeilijk. De tramsporen zijn zeer hinderlijk en er zijn veel valpartijen. Je kan hier letterlijk de kliniek binnenvallen. Fietsers vermijden de straat zoveel mogelijk en nemen sluipwegen. Het kruispunt met de F.Pauwelslei is een zwart punt om over te steken voor voetgangers en fietsers. De doorsteek Herentalsebaan – Boterlaarbaan wordt door dagelijks fietsers gebruikt. De oprit is niet goed, het weggetje is ultrasmal, de stenen zijn verzakt, aan de Boterlaarbaan loert het gevaar. Voor de opmaak van het Fietsrapport 2012 testte de Fietsersbond het comfort op belangrijke fietsroutes. De Herentalsebaan was met vlag en wimpel laatste. Haast nergens kan je in deze winkelstraat uw fiets degelijk parkeren. Besluit voor wie met de fiets wil winkelen : onaanvaardbaar

IMG_0322.JPG

Wat wil de Fietsersbond bereiken?

Wij willen een win-win situatie voor iedereen en dan moet de straat ook comfortabel worden voor de zachte weggebruikers. Wij streven naar :
1. een comfortabele wegbedekking
2. een fietsvriendelijke winkelstraat
3. voldoende en veilige fietsstallingen
4. lage verkeerslichten aan de oversteekplaatsen, (met manuele lichtknop)
5. zone 30 in gans de straat, niet gedeeltelijk
6. veilige fietsoversteekplaatsen
7. een trage tram (in Gent kan het wel)
8. geen doorgaand autoverkeer
9. een snelle raadpleging van en overleg met omwonenden, middenstand en belangengroepen

Fietsoptocht op zaterdag 6 september tijdens de braderij

Tijdens de bevrijdingsfeesten organiseert de winkeliersvereniging jaarlijks een braderij : een gepast moment voor aktie om een fietsvriendelijke heraanleg te vragen. Op zaterdagmorgen 12 uur willen we een fietsoptocht houden door de Herentalse baan. Wij gaan uit van een kindvriendelijke, familiale, ludieke, positieve sfeer.
Omdat wij dit zo ruim mogelijk willen bekendmaken vragen wij om uw steun. U kan zich als vereniging achter dit initiatief zetten door uw leden en sympathisanten op te roepen om mee te doen. En wij kunnen helpende handen gebruiken om deze optocht praktisch te organiseren. Concreet : verdelen affiches en flyers, aankondigen in uw eigen organisatie, tussenkomst in drukkosten, advertenties, animatie, logistieke steun, enz.

Info en contact

Jos van Hoofstat, voorzitter Fietsersbond Deurne, Ter Rivierenlaan 12, bus 6, 2100 Deurne
tel. 03.226.19.27 hoofstat@skynet.be

Fietsersbond Antwerpen vind fietsstraten symboolpolitiek.Persbericht

De Fietsersbond Antwerpen is verheugd met de extra
aandacht voor fietsers maar gelooft niet dat de voorgestelde
fietsstraten een grote meerwaarde hebben voor de Antwerpse
fietsers.

De aanleg van fietsstraten dient steeds te kaderen binnen een
breder mobiliteitsplan en de aanleg van fietsroutes en mag dus
geen losstaande beslissing zijn. Bovendien bieden fietsstraten
slechts in specifieke situaties meerwaarde tegenover andere
maatregelen zoals de aanleg van woonerven, het onmogelijk
maken van doorgaand verkeer, autoluwe woonstraten met
zone dertig, …

Volgens stad Antwerpen maakt de Grotehondstraat deel uit van een
belangrijke fietsroute van en naar het stadscentrum. De meeste fietsers
in de Grotehondstraat maken daarvoor of daarna gebruik van
Pretoriastraat of de Cogels-Osylei en van de Oostenstraat of de
doorgang onder de sporen naar de Mercatorstraat. Geen van deze
mogelijkheden zijn op dit ogenblik voldoende fietsvriendelijk. De
Cogels-Osylei is bijna onberijdbaar door de kasseien, de Pretoriastraat
heeft langs één zijde een veel te smal fietspad (rekening houdend met
de vereiste schuwafstand is het fietspad er ongeveer 85 cm breed), de
Oostenstraat heeft een veel te smal tweerichtingsfietspad en ook de
doorgang naar de Mercatorstraat blinkt niet uit in fietsvriendelijkheid.

Grotehondsstraat


Grotehondsstraat

Volgens de wegcode (artikel 40ter) mogen
automobilisten tweewielers enkel inhalen indien ze een tussenruimte
van minstens één meter laten. In minstens drie van de voorgestelde
straten, waaronder de Grotehondstraat, is de ruimte zo beperkt dat
wettelijk reeds een inhaalverbod van toepassing is. Zonder controle
op de naleving van een inhaalverbod zal een fietsstraat niets
wijzigen aan de bestaande situatie en de invoering van een
fietsstraat is niet nodig om een inhaalverbod wettelijk te kunnen
afdwingen.

Zonder een voorafgaande aanpassing van de opgesomde
knelpunten en zonder controle op de toepassing van artikel 40ter
van de wegcode lijkt de aanleg van de fietsstraten op
symboolpolitiek en heeft de Fietsersbond Antwerpen de indruk dat
deze aanleg niet past in een doordacht mobiliteitsbeleid en de
inrichting van fietsvriendelijke routes. Ook in de Grotehondstraat
zullen er nog infrastructurele aanpassingen nodig zijn, het
plaatsen van verkeersborden en verven van het wegdek zullen niet
volstaan om er een veilige en comfortabele fietsstraat van te
maken.

Tevens wenst de Fietsersbond te benadrukken dat de stad
Antwerpen enkel een echte fietsstad zal worden indien men bereid is
om autowerende maatregelen te nemen. Woonstraten waar doorgaand
autoverkeer onmogelijk is, zoals de Fodderiestraat (Hoboken) en de
Commandant Van Laethemstraat (Hoboken), zijn al dusdanig autoluw
dat de inrichting als fietsstraat weinig meerwaarde biedt.

De Fietsersbond Antwerpen roept de stad dan ook op om niet zomaar
fietsstraten aan te leggen maar er voor te zorgen dat er plannen
zijn voor de aanpak van gehele fietsroutes waarbinnen fietsstraten
mogelijke een meerwaarde hebben. Tevens doen wij een oproep om werk
te maken van maatregelen die de auto zoveel mogelijk uit het
stadscentrum en de districtscentra weert.

De Fietsersbond stelt tot haar spijt vast dat ze niet betrokken werd bij de huidige
beslissing over de aanleg van fietsstraten en hoopt in de toekomst
de mogelijkheid te krijgen om met haar expertise bij te dragen tot
een beter beleid.

http://redactie.radiocentraal.be/Home/

Het ontwerp mobiliteitsplan en de afdeling Antwerpen

Naar aanleiding van het wereldkundig maken van het voorontwerp mobiliteitsplan, ‘ANTWERPEN 2020 2025 2030, ACTIEF & BEREIKBAAR’, had de Fietsersbond afdeling Antwerpen hierover kort daarop een uitgebreid onderhoud met de schepen van mobiliteit Koen Kennis.

Lees verder

Link

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Informatie Fietslift Kennedytunnel

Naar aanleiding van een overleg tussen de Fietsersbond Zwijndrecht/Burcht, Beveren, Antwerpen en de Vlaamse Overheid (vele maanden geleden) over de problematiek van de Kennedy-fietstunnel is er een oplossing voor de fietslift

Het is natuurlijk geen duurzame oplossing, maar het was wel een van de ingrepen die beloofd waren om de hinder te minimaliseren.

 

Fietsverbod op de Turnhoutsebaan? Dacht het niet!

Er is de laatste dagen heel wat te doen geweest rond de mobiliteit in Antwerpen. Eerst was er het voorontwerp van het mobiliteitsplan dat veel negatieve reacties opriep en sinds zondag (27 april) is er heel wat te doen rond het idee om fietsers uit bepaalde straten te weren.

Lees verder

Veilig fietsen op de Broydenborglaan [actie op di 29 april door ACW Hoboken]

Het bestaande fietspad van de Broydenborghlaan naast park Sorghvliedt werd “gedegradeerd” tot voetpad….

Lees verder

Fietskeuken 15 maart

De Fietskeuken van zaterdag 15 maart gaat door in jeugdhuis KAVKA !

http://www.fietskeukenantwerpen.be/nieuws.html

https://www.facebook.com/events/194703740653896

PREVENTIE tegen FIETSDIEFSTAL

Fiets graveren

Op de website van de stad Antwerpen (mobiliteit, fietsers, fiets graveren) kan je met een online formulier onverwijderbare stickers aanvragen met uw rijksregisternummer om op uw fiets te kleven als preventie tegen diefstal. Dit systeem vervangt het het klassieke graveren door de politie